Възстановяване на контролни точки

Могат ли да се печелят точки за шофьорската книжка в тотото, националната лотария, тв шоу с награди, щом има “златен талон” ? Не, не могат.  Заради снимката от мобилната камера или друго нарушение получих акт, а част от точките ми бяха отнети. Тъй като отиват на изчезване, чудя се дали мога да си върна някак малко, а най-добре много, точки? Дa, мога. Ето как:

Нека първо си припомня какво бяха тези неща контролни точки и има ли почва за тях у нас. За първи път получавам точки, когато ми бъде издаден контролен талон. От 21.01.2017 новите шофьори получава  първоначално 26 от максималните 39 контролни точки, а оставащите 13 получават след придобиване на 24 месеца стаж като водачи на моторно превозно средство. Според закона те служат за отчитане на извършените от мен нарушения. Респективно, намаляват, когато извършвам определени нарушения, за които се предвижда отнемане на точки.

Сетих се за какво са и искам да си върна колкото може повече. Кои са възможностите ми за въстановяване?

  • вариант 1 – отивам в място за провеждане на обучение за възстановяване на точки – автошкола;
  • вариант 2 – чакам 2 години, през които не правя други нарушения и точките ми се възстановяват автоматично.

В курс за допълнително обучение мога да се запиша след като подам заявление, в което декларирам, че НЕ СА ми отнети ВСИЧКИ контролни точки.  Трябва да имам поне 1 останала точка в контролния талон, за да може да се извърши възстановяване. В противен случай губя придобитата правоспособност и съм длъжен да върна свидетелството за управление в съответната служба на МВР. Също така трябва да съм заплатил всички глоби, което удостоверявам при записване в школата със съответните платежни документи. Като стана дума за плащане, допълнителното обучение също не е безплатно, а цената варира според избраната от мен школа.

Допълнителното обучение се провежда в учебен кабинет, в който на всеки обучаван е осигурено работно място. Продължителността на курса е 6 учебни часа, проведени в един ден.  Кабинетът е снабден с учебни материали за онагледяване на учебния процес.

Започва с решаване на изпитен тест. Резултатът се ползва за статистически цели.

Цели на обучението:  да актуализирам знанията си за безопасно управление на МПС, за да осъзная тяхното значение за предпазване от конфликтни ситуации и пътнотранспортни произшествия.

NB! С преминаване на курса могат да ми се възстановят най-много до 13 наведнъж. В рамките на следващата година НЕ мога да възстановявам точки отново по този ред.

След преминаване на обучението, данните от автошколата попадат в информационната система на МВР и в КАТ излиза съответният брой точки. Ако съм от друг град, трябва лично да си занеса документите в съотвеното териториално звено на КАТ, за да бъде отразена промяната в броя точки. А аз си обещавам, че няма да правя повече нарушения и да губя точки.

Алтернатива на допълнителното обучение в автошкола е да изчакам две години и да НЕ ПРАВЯ повече нарушения, за да ми се възстановят служебно точките т.е. автоматично.

Оригинална публикация: pravatami.bg