Стани абонамент, за да спестиш пари като използваш -20% от всички правни услуги на кантората. Абонаментът струва 99 лв. / година и включва достъп до цялата ни база от над 130 сигурни правни документa; включени безплатни услуги + отстъпки до 50% и бързо правно обслужване.

Поръчай Premium

научи повече

Консултация от адвокат по казус на клиент

 • Писмена консултация – 69 лв.

Адвокатско дружество “Пенчев и Ко” може да предостави писмена консултация по правни въпроси от всякакво естество. Консултацията се предоставя от адвокат, специалист в съответната област.

 • Устна консултация по телефона – 39 лв.

Устната консултация се извърша по телефон по предварителна заявка. Телефонният разговор се извършва в рамките на до 30 минути.

 • Лична среща с адвокат – 59 лв./час

Лична среща с адвокат може да бъде проведена в някой от офисите на Адвокатско дружество “Пенчев и Ко” по предварителна заявка. Цените започват от 59 лв./час за консултации по казуси, които не представляват особена сложност.

Съставяне на документ или комплект от документи

 • Изготвяне на обикновен едностранен документ – Цени от 59 лв.
 • Изготвяне на договор или споразумение – Цени от 99 лв.

Обикновени документи са такива документи, изготвянето на които не представлява особена трудност. Такива са молби, заявления, заповеди, протоколи и други. Посочените цени са минимални за съставянето на документ. Конкретна цена за изготвяне на документ се определя от представител на Адвокатско дружество “Пенчев и Ко” след запознаване с казуса.За да получиш конкретна оферта, можеш да попълниш запитване за цена за правна услуга.

Учредяване или промяна на търговско дружество

 • Регистрация на ООД или ЕООД – 349 лв.
 • Регистрация на АД – 699 лв.
 • Вписване на промени в Търговския регистър – 349 лв.

Услугите по първоначална регистрация и вписване на промени включват създаване на всички необходими документи за съответната услуга и вписването им в Търговския регистър.

Водене на дело, представителство пред съд

 • За претендиране на обезщетения, събиране на вземания и сходни – Цени от 349 лв.
 • За други дела – Цени от 549 лв.

Адвокатският хонорар при водене на дело не може да бъде определен изначално преди да бъде запознати с конкретния казус. Посочените цени са ориентировъчни. За да получиш конкретна оферта, можеш да попълниш запитване за цена за правна услуга.

Семейно право. Развод, издръжка, родителски права

 • Развод по взаимно съгласие – 449 лв.
 • Развод по инициатива на единия съпруг – 699 лв.
 • Дела за издръжка – 349 лв.

По казуси, свързани с родителски права, защита от домашно насилие, настойничество и осиновяване можеш да попълниш запитване за цена за правна услуга.

Трудово право

 • Изготвяне на документи, изхождащи от работодател или служител – цени от 59 лв.
 • Водене на дело срещу работодател – 249 лв.

Документите, които се създават в хода на дейността на работодателя могат да бъдат разнообразни. Посочената цена от 59 лв. е валидна за по-прости документи като заповеди и протокол. За изготвяне на сложни документи като вътрешни правила, трудови договори и други можеш да попълниш запитване за цена за правна услуга.

Сделки и спорове във връзка с недвижими имоти

 • Справка за собственост и тежести на недвижим имот – 59 лв.
 • Договор за сделка с недвижим имот – Цени от 99 лв.
 • Спорове пред съд – Цени от 699 лв.

Цената за изготвяне на договор или процесуално представителство не може да бъде определена предварително и посочените цени са ориентировъчни. За да получиш конкретна оферта, можеш да попълниш запитване за цена за правна услуга.

Административни процедури. Обжалване на актове

 • Обжалване на актове за административни нарушения – Цени от 349 лв.
 • Съдействие при административни процедури – Цени от 199 лв.

Посочените цени са ориентировъчни за стандартни процедури. За по-сложни казуси като участие в обществени поръчки, получаване на разрешително или лиценз и други комплексни процедури можеш да попълниш запитване за цена за правна услуга.

Поискай оферта за своя казус