Колкото по-подробно опишеш казуса, толкова по-лесно ще бъде да намерим подходящ адвокат и да предложим подходящи услуги. Ето някои съвети:

  • Опиши казуса в детайли (включи дати, подписани документи и т.н.)
  • Посочвай точни суми (задължения, претърпени вреди, глоби и др.)
  • Ако търсиш конкретни правни действия, посочи ги (водене на дело, изготвяне на договор и др.)