Наказателно право

Ежегодно в България се регистрират над 30 000 престъпления. Много често за извършените престъпления следват зрелищни арести, голяма част, от които са последвани от оправдателни присъди или прекратяване на производството.

Защо трябва да потърсиш защита от адвокат?

Адвокатската професия е конституционно регламентирана и нейната основна цел е да пази и защитава правата и законните интереси на гражданите от незаконосъобразното им нарушаване от страна на държавни органи или други граждани. Наказателното производство в Република България е разделено на две фази – досъдебна и съдебна фаза. Когато упълномощиш защитник, той има право да те представлява пред всички органи, като активно вземе участие в извършването на всички процесуално – следствени действия, извършвани спрямо теб.

Защита срещу неправомерно обвинение

Основната цел на адвоката е да следи за спазването на материалния закон и процесуалните правила, които много често се нарушават от разследващите органи и от съда. На досъдебната фаза адвокатът може да се запознава с материали по делото и да прави искания, възражения или бележки за събирането на нови доказателства, като по този начин той докаже твоята невинност и производството бъде прекратено. Когато срещу теб е повдигнато обвинение за престъпление, което не си извършил, в съдебната фаза целта на адвоката е да те оправдае напълно.

Защита за получаване на справедливо наказание

Защо ти е нужен адвокат, когато си признат за извършеното от теб или от материалите по делото е видно, че ти си извършителят? В българската наказателна система съществуват различни видове наказания, защитникът може да помогне за по-леко наказание или да отложи срока на изпълнението.

Защита на пострадал от престъпление

Ако си пострадал от престъпление, то също трябва да потърсиш адвокатска защита, като упълномощиш повереник, който да те представлява пред органите на досъдебното производство и съдебната власт. Неговата основна задача е да помогне на държавните органи за разкриването на обективната истина, като докаже виновността на обвиняемия/подсъдимия. Твоят повереник ще ти помогне и да бъдеш обезщетен за незаконосъобразното посегателство върху твоите права и интереси. Ще получиш обезщетение за претърпените от теб вреди – имуществени и неимуществени такива.