Семейство

В областта на семейното право често срещани казуси са консултации преди преди сключване на брак и имуществения режим, прекратяване на брака с развод, съдействие при бракоразводно дело, получаване на издръжка на дете, родителски права при развод по взаимно съгласие. Наличието на добър адвокат е ключов момент.

Брак

В България единственият брак, който има правно значение, е гражданският брак. Църковният брак остава все пак една традиция, която се практикува много често и много хора съчетават гражданския с църковния брак.

Прочети повече

Имущество по време на брака

Сключването на брак от правна гледна точка предполага наличието на общо имущество, което принадлежи на всеки от двамата съпрузи, а не само на единия или другия. Предвид естеството на брака е невъзможно да бъде направена точна оценка на „вложеното“ от всеки съпруг, защото то често е в сферата на нематериалното. Оттук идват и най-големите трудности при уреждането на семейните отношения както по време на брака, така и при евентуално негово прекратяване. Българското законодателство урежда няколко възможности за съпрузите – режим на разделност, режим на общност и договорен режим. Разумното и обосновано избиране на режим от съпрузите е от огромно значение, както за съвместния им живот по време на брака, така и при евентуална раздяла. Адвокатската консултация може да помогне да се вземе най-правилното решение за всеки отделен случай.

Режим на разделност

При режима на разделност за съпрузите не възниква промяна след сключването на брака. Всяко придобито имущество е собственост на този, който е записан в документа за собственост. Това решение изглежда по-модерно, но всъщност често пъти може да доведе до несправедливи резултати, защото тук не се взимат предвид останалите елементи от семейните отношения, които не могат да се оценят.

Режим на общност

Режим на общност – при този режим имуществото придобито след брака от съпрузите се счита общо и неделимо. Именно в тази област от семейното право има множество условности и ключови детайли, които опитните бракоразводни адвокати изучават с години.

Договорен режим

При договорния режим съпрузите определят в договор как ще уреждат отношенията си по време на брака и след неговото прекратяване. Законът не дава пълна свобода при сключването на брачен договор и затова е важно при сключване на такъв договор да се разчита на добър бракоразводен адвокат, който да защити интересите и на двамата съпрузи.

Развод

Бракът може да се прекрати единствено чрез развод. Бракоразводът може да бъде по взаимно съгласие или поради разстройство на брака, като и в двата случая трябва да се мине процедура пред съда.

Прочети повече

Развод по взаимно съгласие Когато бракът не може да бъде запазен, за което може да има ред причини, съпрузите най-често решават да се разведат. При разводът по взаимно съгласие най-важното е двамата съпрузи да са напълно убедени и категорични в решението си. Не са редки и случаите, когато съпрузите започват да живеят отделно, но не се развеждат. След години се оказва, че единият съпруг е натрупал множество задължения, а имуществото и на двамата все още е общо и неделимо. На практика това означава, че единият съпруг може да загуби собственото си имущество заради дълговете на другия. Разводът по взаимно съгласие се извършва пред съд, но не е съдебен спор. Той много повече наподобява административна процедура и може да приключи доста бързо.  Колко време отнема? Не може да се каже със сигурност, защото съпрузите трябва да се явят поне на едно съдебно заседание, което се насрочва от съда. В най-добрия случай разводът може да приключи в рамките на няколко седмици. Какви са последиците за мен след развода?

 • поделяте общото имущество от брака
 • уреждате родителските права и издръжката
 • уреждате ползването на семейното жилище
 • уреждате фамилното име

Искам да се разведа, какво трябва да подготвя?

 • документи за собственост на общото имущество;
 • документи за гражданско състояние на съпрузите и детето/децата;

Възможно е да се наложи да подготвите и други документи. След проведена консултация адвокатът ще подготви пълния списък с необходими документи. Колко струва?

 • цената за развод, заедно с таксите е около 500 лв. 

Възнаграждението се урежда от Тарифата за минималните размери на адвокатските възнаграждения и не може да пада под този размер. При усложнения в казуса е възможно цената да се повиши, за което адвокатът ще те информира предварително. Мога ли да платя на части? Да, първо можеш да заплатиш 100 лв., за да може адвокат да започне работа по твоя случай. Остатъкът можеш да заплатиш преди приключване на процедурата. Какви други разноски мога да очаквам? Тъй като разводът се извършва пред съд, е необходимо да се заплати държавна такса в размер на 25 лв. В хода на делото могат да възникнат и други такси, за които адвокатът ще те информира предварително.

Издръжка

Издръжката предполага наличието на семейноправна връзка между издържащия и издържания. Най-често издръжка се дава между бивши съпрузи и между родители и деца. Независимо какво е качеството на лицето, което получава издръжка – родител, дете, съпруг или др., за да получава издръжка, то трябва да е неработоспособно и да не може да се издържа от имуществото си.

Прочети повече

Кога най-често се получава издръжка?

Правото на издръжка не винаги е категорично ясно и има нужда да се уточнят фактите и обстоятелствата около нея. Адвокатът в тези случаи прави анализ и дава правен съвет относно възможностите. Ако има нужда от подготвяне на документи или представителство пред някоя институция, той може да окаже необходимото съдействие. Адвокатът помага да се установи:

 • дали има право на издръжка
 • какъв е размерът на издръжката
 • за какъв срок можете да се получи издръжка
 • всички останали правни проблеми във връзка с издръжката