Стандарти за работа

Стандартите се прилагат от всеки наш адвокат и за всеки казус. Така гарантираме високото качество на услугите ни.

Бързина в комуникацията и обслужването

Комуникацията между адвокат и клиент не трябва никога да се бави повече от 24 часа. В случай че адвокатът, с когото работиш, се нуждае от повече време за реакция, той следва да те уведоми.

Първоначална консултация

Като клиент, който е наел определен адвокат, ти имаш право на правна консултация по твоя казус. Консултацията се заплаща, но ти не си длъжен да наемаш адвоката за допълнителни правни услуги. В някои случаи, по преценка на адвокат, можеш да получиш и безплатна консултация.

Пълно изясняване на казуса

Нашето виждане е, че при наемане на адвокат клиентът трябва да има много ясна представа за правното си положение. Това означава, че, преди да заплатиш за правни услуги, имаш право да получиш пълна информация за всички възможни действия по казуса, разноските и рисковете, свързани с тях и очакваните резултати.

Прозрачност при ценообразуването

При определяне на цена за правна услуга се ръководим от минимално установените в закона хонорари за съответната услуга. Това са прагове, под които не може да се преминава. Ние поставяме лимит и за максимална цена на услугите – всяко повишение на минималните цени не може да бъде с повече от 75%.

Съдействие при спорове

Когато ти, като клиент, имаш проблем в отношенията с адвокат, винаги можеш да се обръщаш към своя казус мениджър. Казус мениджърите помагат за ефективното сътрудничество между клиент и адвокат и могат да изпълняват ролята на медиатори в случай на спор.

Внимание върху оценката на клиента

Всеки адвокат, асоцииран към адвокатското дружество, има свой рейтинг. Рейтингът се формира от реални оценки на обслужени клиенти. Ако ти наемеш даден адвокат, твоята обратна връзка за него ще бъде взета предвид и ще допринесе за обективната оценка на адвоката.